Isnin, 9 Januari 2012

KEPUTUSAN MAHKAMAH - KEMBALIKAN FITRAH WARGANEGARA

Bahawasanya, Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:


  • Kepercayaan kepada Tuhan  • Kesetiaan kepada Raja dan Negara  • Keluhuran Perlembagaan  • Kedaulatan Undang-Undang  • Kesopanan dan Kesusilaan
  • Tiada ulasan: