Sabtu, 5 November 2011

PEMBAHAGIAN DAGING KORBAN MENGIKUT SYARA'

Pembahagian daging korban adalah berpandukan sepertimana yang disyariatkan oleh syara‘. Hasilnya,
pembahagian daging korban dilakukan dengan penuh cermat dan berhati-hati, serta menjaga segala aspek yang dituntut oleh syara‘.

Pembahagian Daging Korban, secara ringkas, seorang yang menyembelih korban sunat untuk dirinya, adalah disunatkan membahagi daging binatang korban tersebut kepada tiga bahagian seperti berikut:

1. Sepertiga (1/3) untuk dirinya.
Disunatkan bagi orang yang berkorban itu memakan sebahagian daripada sepertiga sembelihan korbannya
sebagai mengambil berkat.

2. Sepertiga (1/3) untuk disedekahkan kepada fakir miskin. sepertiga yang disedekahkan kepada golongan fakir miskin itu wajib dalam keadaan mentah, iaitu tidak dimasak. Maka hak orang fakir miskin pada daging tersebut adalah untuk dimiliki. Adapun maksud ‘milik’ di sini ialah diharuskan baginya:
i) Memakan daging tersebut;
ii) Menjual dan seumpamanya.

3. Sepertiga (1/3) untuk dihadiahkan kepada orang-oang yang membantu kerja-kerja korban,. Mereka boleh jadi terdiri daripada ahli-keluarga, saudara-mara, jirantetangga, sahabat-handai, para pekerja dan yang seumpamanya (yang bukan daripada golongan fakir miskin).

Tiada ulasan: